Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2381 a2cb 500
Reposted fromrol rol viaStoneColdSober StoneColdSober
3080 ecec 500
Reposted fromTriforce Triforce viatishka tishka
Lubię sobie posiedzieć. W ogóle lubię po prostu sobie być. W tym sensie, że nie od razu robić jakieś zamieszanie wokół siebie. Nie zacieszać. Nie otaczać się na siłę ludźmi po to, żeby mieć takie poczucie szumu, który sprawi, że będę czuła, że żyję. Potrafię czuć, że żyję, kiedy siedzę po cichu.
— Nosowska cudowna
Reposted fromwabnicu wabnicu viaZoonk11 Zoonk11
3682 f0fa 500

yourloveisnowafeat:

I think this Bukowski street art is in LA and it’s amazing.

Reposted fromkulamin kulamin viahappykokeshi happykokeshi
grafika sketch
Reposted fromweightless weightless viabarbarka barbarka
8075 1ffd 500
7993 acf0 500
Reposted fromzrazik zrazik viascorpix scorpix
3998 18b4 500
Reposted fromMuppet Muppet viajethra jethra
6895 ad23
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRedPenny RedPenny
9992 b79b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamajkey majkey
1178 c0a7
Reposted fromglasswicc glasswicc viamajkey majkey
0224 41a4
Reposted fromShinaako Shinaako viajethra jethra
1266 6038 500
Reposted fromfoina foina viajethra jethra
2438 d3e5
8060 88db
Reposted fromyourjinx yourjinx viaRedPenny RedPenny
5672 64e3
Reposted frommoai moai viaRedPenny RedPenny
4830 428f 500
już nigdy...?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl